en

fr

es

it

de

heb

pt

ru

uc

arb

que

ch

afr

ai

ct

esl

gu

hw

in

hu

jp

jv

mr

mp

pl

sb

sw

vs

vt

yr

planetárna meditácia

Piata vlna

12. apríla 2024, 12 hrs

Nastáva zmena, najdôležitejšia zmena, akú kedy ľudský druh zažil. Uznanie, že všetci tvoríme veľké telo s touto planétou, s prírodou a všetkými jej kráľovstvami, viditeľnými i neviditeľnými.

Toto je pozvanie, ktoré si vyžaduje našu aktívnu účasť, pretože všetci sme protagonistami zmeny, ktorú ľudstvo vyžaduje.

Uvedomme si, že len s našou účasťou to je možné.

Pripojme sa na YouTube @olademeditacionplanetaria alebo spôsobom, ktorý vás naladí na masovú meditáciu po celom svete 12. apríla 2024 o 12:00 vo vašom časovom pásme.

Buďme teda súčasťou VLNY ľudských bytostí oddaných sebe a kolektívu, zjednotených vo vlastných srdciach, potichu 30 minút vyvolávajúcich obraz, že VŠETCI SME JEDEN, JEDEN PULZ, JEDNA BYTOSŤ. Týmto spôsobom sa v tej hodine vášho vlastného časového pásma vytvorí vlna synchronizácie s rotáciou planéty, ktorá zasieva novú spomienku do tejto krásnej modrej perly.

Toto je PIATA VLNA a toto pozvanie je pre nás všetkých.

Šírte slovo, privolávajte ostatných a buďte aktívnou súčasťou ZMENY, spolu sme neporaziteľní.

Viac podrobností o tomto hnutí sa bude postupne dodávať prostredníctvom rôznych médií.

VŠETCI SME JEDEN, JEDEN PULZ, JEDNA BYTOSŤ

Subscribe to our YouTube channel

@olademeditacionplanetaria

Scroll to Top