en

fr

es

it

de

heb

pt

ru

uc

arb

que

ch

afr

ai

ct

esl

gu

hw

in

hu

jp

jv

mr

mp

pl

sb

sw

vs

vt

yr

hành tinh thiền định

Làn sóng thứ năm

Ngày 12 tháng 4 năm 2024 lúc 12 giờ trưa.

Có một sự thay đổi đang diễn ra, sự thay đổi quan trọng nhất mà loài người từng trải qua. Sự thừa nhận rằng tất cả chúng ta tạo nên một cơ thể vĩ đại với hành tinh này, với thiên nhiên và tất cả các vương quốc của nó, hữu hình và vô hình.

Đây là một lời mời đòi hỏi sự tham gia tích cực của chúng ta bởi vì tất cả chúng ta đều là nhân vật chính của sự thay đổi mà nhân loại đòi hỏi.

Hãy nhận ra rằng chỉ với sự tham gia của chúng ta, điều này mới có thể thực hiện được.

Hãy cùng nhau tham gia trên YouTube @olademeditacionplanetaria hoặc theo cách bạn muốn, trong một buổi thiền định quy mô lớn trên toàn thế giới, vào ngày 12 tháng 4 năm 2024, lúc 12 giờ trưa theo múi giờ của bạn.

Vì vậy, chúng ta hãy là một phần của SÓNG con người dấn thân vì chính mình và tập thể, đoàn kết trong chính trái tim mình, âm thầm triệu hồi trong 30 phút, hình ảnh TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ MỘT, MỘT XUNG, MỘT BẢN THỂ. Bằng cách này, vào giờ đó trong múi giờ của riêng bạn, một làn sóng đồng bộ sẽ được tạo ra với sự quay của hành tinh gieo một ký ức mới vào viên ngọc xanh xinh đẹp này.

Đây là SÓNG NĂM và lời mời này dành cho tất cả chúng ta

Truyền bá thông tin, triệu tập những người khác và trở thành một phần tích cực của SỰ THAY ĐỔI, cùng nhau, chúng ta bất khả chiến bại.

Thông tin chi tiết hơn về phong trào này sẽ được cung cấp dần dần thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau.

CHÚNG TA TẤT CẢ LÀ MỘT, MỘT XUNG, MỘT BẢN THỂ

Subscribe to our YouTube channel

@olademeditacionplanetaria

Scroll to Top